Misiunea cercetăşiei

"...Dar adevărata cale a fericirii este de a oferi fericire celorlaţi. Încercaţi să părăsiţi acest pământ după ce l-aţi făcut ceva mai bun decât l-aţi găsit. Iar dacă va veni rândul să muriţi , muriţi fericiţi, gândindu-vă că nu v-aţi pierdut timpul, ci l-aţi folosit aşa cum ttrebuie."
Robert Baden Powell

duminică, 21 martie 2010

Să desenăm cercetăşia

Cercetaşa lupişor Ana Maria Bodnărescu din Unitatea SM-art I a căştigat premiul I cu desenul pentru copertă. Premiul constă în gratuitatea campului ce se va organiza la vară. Felicitări şi-i aşteptăm şi pe ceilalţi cercetaşi să participe la concursurile iniţiate e ONCR.

Festivalul Luminii

Festivalul Luminii a fost transmis şi de TV RADAUTI ÎN DATA DE 16.03.2010

http://www.tvradauti.ro/stiri.aspx


Festivalul Luminii la Rădăuţi
despre bucuria lucrurilor simple dar esenţiale
13 martie 2010

Pregătirile Festivalului Luminii – ediţia din 2010 – au stat la Rădăuţi sub
semnul nelinistii si al emoţiilor pricinuite de vremea capricioasă a celor câteva zile care au precedat Marele Eveniment. Organizatorii tineri și adulţi membri ai
Organizației Naționale “Cercetașii României”, filiala „Aventura”, Rădăuți au pus la
punct cu multă pasiune si îndârjire detaliile activităţii, pentru ca aceasta să reprezinte totusi, dincolo de stângăciile inerente oricărui început, un succes. Desi zilele dinaintea evenimentului au oscilat indecis între ploaie si ninsoare, între rafale de vânt si temperaturi sub zero grade, nimeni nu a dezarmat, nimeni nu si-a pierdut optimismul, asa cum este firesc de altfel pentru cei racordaŃi la spiritul cercetășesc.
Exploratorii (tineri cercetați cu vârste între 15-18 ani) din
unitatea „Brown Bear”, de la Colegiul NaŃional „Eudoxiu Hurmuzachi” au ajuns la locul ales pentru aprinderea gulguŃelor1 cu o oră si jumătate mai devreme si au trecut entuziasti la treabă: au curăŃat aleile din jurul statuii lui Bogdan I de zăpadă si gheaŃă, mai ales zona în care, la numai câteva ceasuri distanŃă, avea să răsară floarea de crin – arhicunoscutul simbol universal al miscării scout. Pentru ca munca pregătitoare să se desfăsoare cu si mai multă însufleŃire, câŃiva greieri2 si-au acordat corzile chitarelor si au trecut la cântec. Treptat, treptat, lor li s-au alăturat exploratorii si aspiranŃii la statutul de cercetasi care, în baza unui repertoriu alcătuit ad-hoc, au reusit să aprindă mai devreme în aerul rece scânteia generatoare de entuziasm si bună dispoziŃie.

Momentul zero al Festivalului a debutat în spaŃiul primitor al Galeriilor de Artă ale municipiului, locaŃie care în decursul a numai câteva minute a devenit aproape neîncăpătoare pentru o mulŃime de cercetasi de toate vârstele – lupisori (7-10 ani), temerari (11-14 ani) si exploratori (15-18 ani) – de copii, tineri si adulŃi, părinŃi curiosi si la fel de emoŃionaŃi ca si copiii lor, reprezentanŃi din media locală…
Cuvântul de întâmpinare a revenit tinerei profesoare Angelica POPOVICI, lider al unităŃii de exploratori de la Colegiul NaŃional „Eudoxiu Hurmuzachi”, care a mulŃumit celor prezenŃi în număr mare la acest eveniment organizat în premieră în municipiul RădăuŃi, totodată tuturor acelora care si-au oferit sprijinul pentru ca gulguŃele să prindă viaŃă si în urbea construită pe urmele voievodului Bogdan Vodă. „Este o încântare faptul că astăzi ne regăsim într-un număr atât de mare, cercetasi din RădăuŃi, Satu-Mare, Veresti, Suceava si Dornesti, pe lista de evenimente a OrganizaŃiei NaŃionale „Cercetasii României”. Sper ca aceste clipe pe care le vom petrece împreună să constituie o ocazie minunata de a ne împărtăsi
reciproc experienŃele de cercetasi, experienŃe pe care, cu siguranŃă, fiecare dintre noi le-a simŃit, le-a trăit cât mai demn în postura de cercetas”, a declarat Angelica Popovici. Liderul unităŃii de exploratori a continuat: „AveŃi expuse pe simeze câteva dintre fotografiile realizate de unităŃile Centrului Local „Aventura”, instantanee în care cercetasii au încercat să surprindă momentele minunate pe care le-au petrecut împreună. Sunt convinsă că astfel de momente splendide vor fi si de acum înainte, pe măsură ce centrul nostru local se va dezvolta”. Liderul coordonator al Centrului Local „Aventura” RădăuŃi,profesoara Loredana VATAMANIUC a prezentat apoi asistenŃei programul manifestărilor si a invitat formaŃiile de cercetasi să se bucure din plin de acest eveniment extraordinar organizat pentru prima dată la RădăuŃi, alături de alte 11 centre locale din Ńară.
Atmosfera a fost însufleŃită de muzica acompaniată la chitară de către greierii
exploratori Marius Cozmei, Andrei Berciuc, Florin Peslar si Andrei Chifan, care au
provocat mulŃimea invitaŃilor să ia parte activ la acordurile tonice, antrenante.

PricepuŃi rapsozi si beneficiind de complicitatea vocală a cercetasilor din jur, ei au reusit să construiască o veritabilă coloană sonoră pentru filmul fiecărei povesti
surprinse în expoziŃia de fotografie. SimŃurile au fost în mod inspirat antrenate
într-un spectacol de culoare si sunet: în timp ce privirile s-au plimbat prin peisajele surprinse de cercetasi în peregrinările lor din campuri si iesiri în mijlocul naturii, auzul asistenŃei a fost învăluit de acorduri de chitară când ferme, când mai suave. După o oră de călătorii imaginare prin universul fotografic fascinant al cercetăsiei, acŃiunea s-a mutat la sala de conferinŃe a Bibliotecii Municipale Tudor Flondor. Aici Florin George POPOVICI, cel de-al doilea lider al unităŃii de exploratori Ursul Brun, a realizat o introducere în ceea ce înseamnă cercetăsia, printr-o prezentare concisă, sintetică, dar atractivă a Metodei Scout, ca modalitate optimă de educaŃie nonformală. „Cercetăsia nu intenŃionează, din câte am reusit să înŃeleg, să se substituie celorlalte modalităŃi educative instituŃionalizate consacrate – precum scoala sau universitatea. Aceasta îsi propune mai curând să completeze aceste influenŃe educative într-un mod inspirat si bine definit, prin accentul pe care-l plasează pe învăŃarea prin acŃiune, prin angajamentul promovat de Legea Cercetasului si de Promisiune, prin eficientizarea spiritului de asociere, exemplar regăsit în viaŃa patrulelor, prin cadrele simbolice si sistemele de progres personal s.a.” Liderul unităŃii de exploratori a reactivat, în materialul său, un crez formulat cu mai bine de o sută de ani în urmă de către părintele fondator al miscării scout, Lordul Robert Baden Powell: „Adevărata educaŃie nu înseamnă a inocula cunoasterea în copil, ci mai curând a-i oferi acestuia dorinŃa si metoda cea mai potrivită de a căuta si de a obŃine prin efort propriu această cunoastere”.
După acest moment introductiv extrem de instructiv mai ales pentru părinŃii prezenŃi în sală dar neexersaŃi într-ale cercetăsiei, fiecare unitate din centrul local si-a făcut cunoscut profilul. Aceasta s-a realizat prin descrierea activităŃilor derulate în anul precedent, campuri, iesiri, campanii eco, activităŃi surprinse în imagini si secvenŃe video dintre cele mai sugestive.
Unitatea de exploratori Ursul Brun a fost prezentată într-un mod dintre cele mai amuzante de către exploratorii AncuŃa Cutas si Radu Chifan, cărora le-au urmat
prezentările la fel de inspirate ale unităŃilor de temerari: SM-art II, condusă de liderii Loredana Vatamaniuc, Magda Trufin si Daniela Lazăr, Marcel Colibaba si Gina Colibaba –ultimii doi coordonând o formaŃie de aspiranŃi la statutul de cercetasi de la Dornesti. Fireste, pentru ca tabloul să fie complet, nu puteau ipsi prezentările unităŃilor de lupisori: SM-art I, coordonată de liderul Narcisa Cazac, unitatea Ion Creangă, beneficiind de sprijinul adult al liderilor Adriana Grădinariu si Laura Chiticariu, unitatea George Enescu, coordonată de liderul Dorina Fartais, unitatea
de la Veresti, condusă de liderii Liliana Cojocariu si Daniel Parascanu. Spectacolul
prezentărilor a fost „ornat” într-un mod inspirat cu acorduri muzicale si jocuri, menite a întreŃine o atmosferă pozitivă, tonică, tipic cercetăsească.
Către finalul întâlnirii de la bibliotecă, liderul Magda Trufin a invitat părinŃii prezenŃi în număr consistent la manifestare să-si înscrie copiii în marea familie a cercetăsiei: „Din ceea ce aŃi reusit să aflaŃi astăzi, puteŃi să admiteŃi că cercetăsia este o activitate care îsi propune si reuseste să educe caracterul copiilor, cultivându-le cele trei dimensiuni ale personalităŃii: dimensiunea
spirituală – credinŃa în Dumnezeu, dimensiunea socială – respectul pentru ceilalŃi si, nu în ultimul rând, dimensiunea personală – responsabilitatea, stima de sine si
respectul pentru propria persoană”.
Conform programului prestabilit, animaŃia s-a mutat pe esplanada de lângă
statuia lui Bogdan Vodă, spaŃiu învestit de adolescenŃii rădăuŃeni cu statutul
privilegiat de axis mundi al urbei, locul în care agitaŃia a dobândit finalitatea
principală, bine conturată a evenimentului: aprinderea celor trei mii de gulguŃe, mestesugite de cercetasii centrului local. Vremea nepotrivit de rece pentru
luna martie a fost încălzită pentru aproape două ore cu cântece si râsete, cu pahare
de ceai oferite cu generozitate de organizatori trecătorilor si nu în ultimul rând, cu enorm de multă voie bună… S-au înfiripat discuŃii în jurul unor gulguŃe rebele, care nu vroiau cu niciu chip să stea pe poziŃii, s-au spus povesti sau istorisiri cercetăsesti cu final moralizator, s-au făcut glume si multe, multe fotografii.
Patrulele din fiecare unitate s-au prezentat unele celorlalte prin strigăte de
luptă si prin fluturat de steaguri si apoi întreaga comunitate cercetăsească s-a
prezentat publicului cântând împreună versurile imnului manifestării: „Heal the
World,/ make it a better place,/ for you and for me,/ and the entire human race…”
MulŃimea de curiosi opriŃi pentru o vreme să se delecteze cu spectacolul fascinant al
luminilor ce au flancat toate aleile a fost recompensată cu sansa de a uita fie si
pentru câteva clipe doar de stresul si agitaŃia cotidiană, de a-si fortifica spiritul rănit de nelinistile si grijile vieŃii cu un gând curat si frumos izvorât din inimă curată de cercetas, cu plăcerea unei bucurii simple dar esenŃiale.
Manifestarea s-a încheiat înjurul orei 21, când flacăra gulguŃelor ce
au împânzit pentru două ceasuri de graŃie esplanada a fost adunată cu grijă
si închisă în spiritul entuziast al fiecăruia dintre cei prezenŃi.
ParticipanŃii la prima ediŃie aFestivalului Luminii organizată la RădăuŃi si a sasea de acest gen realizată la nivel naŃional de către echipa de proiecte si programe a OrganizaŃiei NaŃionale „Cercetasii României” s-au salutat cu celebra
formulă cercetăsească „Gata Oricând!” si au plecat către casă. Au luat cu ei bucuria clipelor petrecute împreună si dorinŃa nerostită dar ferm ancorată în suflete de a face lucrurile din viaŃa lor si a celor din jur să fie mai bune.
Organizatorii Ńin să-si exprime gratitudinea faŃă de cei care au făcut posibil acest eveniment: Primăria RădăuŃi, Galeriile de Artă, Biblioteca Municipală Tudor Flondor, TV RădăuŃi, Săptămânalul de RădăuŃi, PoliŃia municipiului RădăuŃi, PoliŃia Comunitară, Jandarmeria si Inspectoratul Pentru SituaŃii de UrgenŃă.

A consemnat:
prof. Florin George POPOVICI,
lider „Brown Bear Unit”, Centrul Local „Aventura” RădăuŃi

Festivalul Luminii

Rădăuţi, 13 martie 2010

1. PREAMBUL

Desfăşurată pentru prima dată în anul 2004, la iniţiativa unui grup de cercetaşi din Cluj-Napoca, manifestarea intitulată generic „Festivalul Luminii” are ca laitmotiv expresia simplă şi convingătoare „Redescoperă frumuseţea lucrurilor mărunte!”.
Care este scopul manifestării? Aceasta oferă şansa de a demonstra că lucrurile mărunte, precum o lumănare aprinsă, o fotografie, un gând bun, un cântec izvorât din inimă curată, pot constitui un spectacol de o frumuseţe aparte, într-o lume confiscată tot mai mult de ritmuri galopante. Se spune că cel mai simplu mod de a te linişti şi de a-ţi găsi pacea interioară este să priveşti o lumănare. Ce pot să însemne oare pentru sufletul însetat de linişte al zilelor noastre 100, dar 1000 de lumănări?... Pot să însemne calm, confort sufletesc, comuniune, gândire optimistă, pe scurt: redescoperirea unor valori spirituale uitate sau neglijate de societatea contemporană.

2. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:

• Sâmbătă, 13 martie 2010

• orele 17 – 18: GALERIILE DE ARTĂ RĂDĂUŢI

Expoziţie de fotografie sub genericul „File de Jurnal – din viaţa de cercetaş” (???)
Prezintă: Prof. Angelica Popovici

• orele 18 – 19: BIBLIOTECA MUNICIPALĂ RĂDĂUŢI

Prezentări (însoţite de materiale ppt şi video):
(1). Introducere în Cercetăşie/Activităţile Scout – modalitate de educaţie nonformală – prezintă: Prof. Florin George Popovici
(2). Prezentări pe ramuri de vârstă (Centrul Local se prezintă):
-exploratori: Radu Chifan şi Alice Sehlanec
-temerari:
Prezintă: Prof. Loredana Vatamaniuc
-lupişori:
Prezintă: Prof. Liliana Cojocariu
Programul va mai conţine cântece şi jocuri cercetăşeşti care vor alterna prezentările participanţilor.
• orele 19 – 21: esplanadă lângă STATUIA LUI BOGDAN VODĂ

3. PARTENERI:

• Primăria Rădăuţi
• Biblioteca municipală
• TV Rădăuţi
• Săptămânalul de Rădăuţi
• TV Plus Suceava (????)

4. ORGANIZATORI:
• La nivel naţional: Organizaţia Naţională Cercetaşii României
• La nivel local: C. L. „Aventura” – lider: Prof. Loredana Vatamaniuc
• Unităţile de cercetaşi (diferenţiat pe ramuri de vârstă):
• etapa de vârstă lupişori – lider Înv. Narcisa Cazac, Şcoala Satu Mare
• etapa de vârstă temerari – lideri: Prof. Loredana Vatamaniuc, Prof. Magda Trufin, Şcoala Satu Mare
• etapa de vârstă exploratori – lideri: Prof. Angelica Popovici, Prof. Florin George Popovici, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”
• unitatea de lupişori de la Suceava – lideri:
Prof. Adriana Grădinaru, prof. Adrian Cerlincă - Şcoala Ion Creangă, Înv. Dorina Fărtăiş – Şcoala cu claselele I-VIII nr. 8, Prof. Nicoleta Laura Chiticariu – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10, Înv. Isabela Apavaloaie - Şcoala Nr 4
Prof. Tatiana Chideşa - Planetariu Suceava

● unitatea de lupişori de la Vereşti – lideri: Prof. Liliana Cojocariu, Prof. Parascanu Daniel

Persoane interesate